P O R T F O L I O
 
L a u r e n s  M o s t e r t

EN - FR“De kunst is volgens ons teruggekeerd tot op het Nulpunt. Wij beginnen van voren af aan.”

- Armando


Nul en oneindig; ze staan aan weerszijde van een spectrum maar begeven zich tegelijkertijd in dezelfde ruimte. 

Bij mijn werk is hetzelfde principe te zien, er is een schijnbare stilstand. 

Het reliëf maakt zich los van het vlak en manifesteert zich als patroon dat in theorie oneindig doorloopt.

 Binnen dit patroon zijn nuances te zien die het werk een sensitieve en persoonlijke signatuur geven.

 In 2015 nam ik de 0 (lees: Nederlandse NUL-beweging) als uitgangspunt. 

Door subtiel kleurgebruik en recentelijk abstracte lijntekeningen is mijn werk gaandeweg geëvolueerd. 

Van nul naar oneindig !< < <  R E L I E F S