E N G L I S H  > > >“Een gebied van stilte en pure mogelijkheden voor een nieuw begin.”

- Otto Piene over ZERO.  


“De kunst is volgens ons teruggekeerd tot op het Nulpunt. Wij beginnen van voren af aan.”

- Armando


Nul en oneindigheid: twee termen die het menselijke bevattingsvermogen te boven lijken te gaan. 

Ze komen op ons over alsof ze aan de 2 uitersten van een spectrum staan. 

Echter delen ze bepaalde eigenschappen met elkaar en zijn ze onderdeel van dezelfde ruimte. 

In een hypothetische wereld werken de begrippen maar ze lijken zich niet te vertalen naar ons dagelijkse leven. 

Dit hoewel de termen van doen hebben met grote vragen van het leven.

Starend naar een wit, leeg vel papier zal men zeggen dat er “niets” op staat. 

Bij nadere inspectie zie je dat de leegte wel informatie bevat. Sterker nog, hoe langer je kijkt hoe meer je ziet. 

Waar houdt deze stroom van gegevens op?

Dit fascineert me en bij mijn werk is hetzelfde principe te zien, er is een schijnbare stilstand.

Het reliëf maakt zich los van het vlak en manifesteert zich als patroon dat in theorie oneindig doorloopt.  

Binnen dit patroon zijn nuances te zien die het werk een sensitieve en persoonlijke signatuur geven. 

Bijna alle reliëfs zijn van hout gemaakt.

Dit geeft het werk een organische uitstraling in tegenstelling tot het effect wat bijvoorbeeld kunststof materiaal zou creëren. 

In 2015 nam ik de 0 (lees: Nederlandse NUL-beweging) als uitgangspunt. 

Door subtiel kleurgebruik en recentelijk abstracte lijntekeningen is mijn werk gaandeweg geëvolueerd. 

Van nul naar oneindig ?< < <  R E L I E F S